عنوان:کنجد
وب‌سایت:https://konjedsirjan.ir
پیش فاکتور
آدرس:خیابان طالقانی - مجموعه غذاهای سالم کنجد.
کدپستی:7816953936
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل ۰ تومان
مبلغ نهایی ۰ تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب